Styrelsen

Wexiö Flugfiskeklubbs styrelse:

  • Thomas Hedrén, ordförande  – 070-8371532
  • Niklas Stenholm, v. ordförande  – 073-3146782
  • Kenneth Strömberg, sekreterare  – 070-7633509
  • Jan Pettersson, kassör  – 076-6325070
  • Sven Bengtsson, ledamot  – 070-6047653
  • Magnus Eckervad, ledamot  – 070-5599309
  • Håkan Stenholm, ledamot  – 070-9224205
  • Björn Rydholm, ledamot 073-7750774