Om oss

Wexiö Flugfiskeklubb bildades 1994. Ett första möte hölls i IOGT:s lokaler vid Vattentorget i Växjö i maj 1994. Mötet samlade många intresserade och snart var klubben uppe i 150 medlemmar. Den första klubblokalen var belägen i doktorsvillan på Lugnet. Flugbindning, fiskeresor, fiskevård, slöjd och en omfattande ungdomsverksamhet var centrala aktiviteter. Centralgestaler under dessa första legendariska år var Bert-Åke Andersson, Bert Karlsson, Åke Nordgren, Tomas Andersson, Björn Idlinge m fl.

Den nuvarande verksamheten är förlagd till Studiefrämjandets lokaler i Residenset Växjö, på  Kronobergsgatan. Klubben samlar i dagsläget cirka 40 medlemmar.